Psiholog Ivana Ćirić

Zovem se Ivana Ćirić. Studije psihologije završila sam na Fakultetu za pravne i poslovne studje „Dr Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu. Na istom fakultetu završila sam  i Master studije.

Uporedo sa studijama psihologije upisujem O.L.I. psihodinamsku integrativnu edukaciju za psihoterapeuta, koju uspešno završavam, i trenutno radim pod supervizijom. Završila sam i bazični nivo edukacije iz Transakcione analize.

Zbog kontinuiranog napredovanja na polju psihologije, završavala sam razne edukacije i seminare, između ostalog - Veštine komunikacije, Forenzičku psihologiju, ALFA kartice-projektivne tehnike.